Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3384789
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17165409.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3384789 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24C 5/39  A24C 5/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Max Schlatterer GmbH & Co. KG; Robert-Bosch-Str. 9, 89542 Herbrechtingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Renner, Stefan; Untere Str. 1, 89584 Ehingen; DE;
Strobel, Manfred; Im Ebersbach 19, 89537 Giengen-Sachsenhausen; DE;
Wagner, Andreas; Heidenheimer Str. 4, 89564 Nattheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Páska na výrobu cigariet alebo cigaretových filtrov a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3384789
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3384789
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.04.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3384789
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.03.2022 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.03.2022 Typ Doručené
Opis 28.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 01.04.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3384789
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku