Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3286999
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17160515.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3286999 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016115589 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01D 57/20  A01D 41/14  A01D 75/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH; Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Füchtling, Christian; Meerkamp 10, 48317 Drensteinfurt; DE;
Beschorn, Udo; Ostheide 6, 33428 Harsewinkel; DE;
Köhler, Mathieu; Edith-Stein-Weg 15, 33428 Harsewinkel; DE;
Hinz, Thomas; Bernhard-Claves-Weg 7, 33428 Haarsewinkel; DE;
Sagemüller, Burkhard; Siekstr. 149, 33335 Gütersloh; DE;
Wielenberg, Andreas; Am Kampbusch 18, 32049 Herford; DE;
Tillmann, Balazs; Hunyadi Janos utca/ 69/ TT8, 5000 Szolnok; HU;
Hamphoff, Berthold; Beilbach 17, 48361 Beelen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3286999
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3286999
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3286999
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3286999
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku