Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3225707
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17151949.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3225707 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202016101661 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 9/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REHAU AG + Co; Otto-Hahn-Str. 2, 95111 Rehau; DE;
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Metallwerke; Harkortstrasse 5, 57462 Olpe-Biggesee; DE;
Geberit International AG; Schachenstrasse 77, 8645 Jona; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Haake, Martin; Am Europakanal 6, 91056 Erlangen; DE;
Hansen, Andreas; Brombeerweg 6, 51580 Reichshof; DE;
Leistritz, Frank; Hauptmann Straße 10, 57489 Drolshagen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Súčasť pre médium vodiace plynové a vodné potrubie zahŕňajúce zliatinu medi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3225707
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.03.2021 5 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3225707
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 22.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 01.04.2021 Typ Odoslané
EP 3225707
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku