Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3199259
(11)  Číslo patentu  29936 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17151898.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3199259 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013206577 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 41/02  B21D 41/04  E04G 25/04  E04G 25/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2983845 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Peri GmbH; Rudolf-Diesel-Strasse, 892 64 Weissenhorn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Andree, Jürgen; Friesenweg 43, 89233 Neu-Ulm; DE;
Specht, Rudolf; Leibistraße 3, 89233 Neu-Ulm; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Teleskopická podpora a vonkajšia trubica teleskopickej podpory 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2983845 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
 
EP 3199259
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.04.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.04.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 8 298,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3199259
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 30.01.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 21.03.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 21.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 3199259
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku