Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3196461
(11)  Číslo patentu  32707 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17150912.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3196461 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201620154651 U, 102016013676 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.01.2016, 14.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN, BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 35/04  F04B 39/12  F04B 39/14  F04B 49/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa, 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville, SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZANELATO, Marcelo; Rua Erna Bachtold 88, 89217-435 Joinville - SC; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vzduchotesný kompresor a spôsob pripojenia a upevnenia elektronického ovládania k vzduchotesnému kompresoru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2021 
   Maximálna platnosť do  10.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3196461
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 18.12.2019 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3196461
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 30.10.2019 Typ Doručené
2b Patentové nároky 30.10.2019 Typ Doručené
2c Výkresy 30.10.2019 Typ Doručené
2d Identifikátor osoby 30.10.2019 Typ Doručené
2e Sprievodný list 30.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 25.11.2019 Typ Doručené
3a Identifikátor osoby 25.11.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 25.11.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 3196461
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku