Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3429559
(11)  Číslo patentu  40120 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16894786.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3429559 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662308614 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 3/00  A61P 21/00  A61P 25/16  A61K 9/50  A61K 31/192  A61K 47/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/057415 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/160345 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Acer Therapeutics Inc.; One Gateway Center 300 Washington Street,Suite 351, 024 58 Newton, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  APPEL Leah E.; 4051 NW Northcliff Dr., 977 03 Bend, OR; US;
SHOCKEY Joshua R.; 63591 OB Riley, 977 03 Bend, OR; US;
SCHELLING D. Christopher; 19171 Park Commons Drive, 977 03 Bend, OR; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Chuťovo prijateľné kompozície zahŕňajúce fenylbutyrát sodný a ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.10.2023 
   Maximálna platnosť do  17.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3429559
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3429559
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3429559
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3429559
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku