Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3290624
(11)  Číslo patentu  32611 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16892370.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3290624 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201610122737 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05F 5/00  E05F 1/12  E05D 7/12  E05D 11/10  E05F 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2016/108224 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/148192 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liang Peiling; No. 12 Daning Road, XIXI, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Liang, Yelin; No.12 Xixidaning Road Longjiang Town Shunde, Foshan, Guangdong 528318; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Dverový záves s tlmiacou funkciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 3290624
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3290624
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.12.2019 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.12.2020 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3290624
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.07.2019 Typ Doručené
Opis 26.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.10.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2019 Typ Odoslané
EP 3290624
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.10.2019 Liang Peiling Liang, Yelin
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku