Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3278926
(11)  Číslo patentu  32168 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16889669.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3278926 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20160071455 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24C 1/10  B24C 3/06  B24C 9/00  B24C 3/18  B24C 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2016/014696 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/213314 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daewon Applied Eng. Co.; 7 Gongdan 1-daero 196beon-gil Siheung-si, 150 90 Gyeonggi-do; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHUNG, Chan-Ki; 105-dong 302-ho Sambu Apt. 58 Bugae-ro Bupyeong-gu, Incheon 21347; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Prístroj a spôsob na súvislé guľôčkovanie pre vinutú pružinu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2023 
   Maximálna platnosť do  15.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3278926
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3278926
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 27.09.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.09.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3278926
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.10.2019 Typ Odoslané
EP 3278926
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku