Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3398961
(11)  Číslo patentu  40309 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16882156.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3398961 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20150191082, 20160163737 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.12.2015, 02.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/605  A61K 38/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2016/015554 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/116204 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hanmi Pharm. Co., Ltd.; 214 Muha-ro Paltan-myeon, 185 36 Hwaseong-si, Gyeonggi-do; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OH Euh Lim; 550 Dongtangiheung-ro, 184 69 Hwaseong-siGyeonggi-do; KR;
LEE Jong Suk; 550 Dongtangiheung-ro, 184 69 Hwaseong-siGyeonggi-do; KR;
PARK Young Jin; 550 Dongtangiheung-ro, 184 69 Hwaseong-siGyeonggi-do; KR;
LIM Chang Ki; 550 Dongtangiheung-ro, 184 69 Hwaseong-siGyeonggi-do; KR;
JUNG Sung Youb; 550 Dongtangiheung-ro, 184 69 Hwaseong-siGyeonggi-do; KR;
KWON Se Chang; 550 Dongtangiheung-ro, 184 69 Hwaseong-siGyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Trojitý aktivátor aktivujúci receptor glukagónu, GLP-1 a GIP 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.12.2023 
   Maximálna platnosť do  30.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3398961
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3398961
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3398961
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
EP 3398961
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku