Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3380471
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16869342.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3380471 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562260067 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61K 31/4985  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/063779 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/091818 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lieber Institute Inc. DBA Lieber Institute For Brain Development; 855 North Wolfe Street Suite 300 3rd Floor, Balitmore, Maryland 21205; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARROW, James; 826 Mill Creek Road, Arnold, Maryland 21012; US;
ERNST, Glen; 318 Chattahoochee Drive, Bear, Delaware 19701; US;
SWINNEN, Dominique; 45 Rue de la Royale Harmonie, 1420 Braine l'Alleud; BE;
MONTEL, Florian; Weiherstrasse 10, 88487 Meitingen; DE;
DEFAYS, Sabine; Avenue des Alouettes 33, 1480 Tubize; BE;
HUANG, Yifang; 303 Walden Lane, Lansdale, PA 19446; US;
DE LÉON, Pablo; 1200 Steuart St., 324, Baltimore, MD 21230; US;
POSLUSNEY, Michael Steven; 133 Pleasant Hill Road, Owings Mills, MD 21117; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Tetrahydro-8H-pyrido[1,2-a]pyrazín-8-óny ako inhibítory COMT na liečbu neurodegeneratívnych porúch  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3380471
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380471
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 04.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3380471
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku