Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3378859
(11)  Číslo patentu  32952 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16865671.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3378859 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201510800975 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/14  A61K 31/4545  A61K 31/5377  A61K 31/496  A61K 31/4433  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2016/104318 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/084494 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.; No. 7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047; CN;
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.; NO.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LU, Biao; NO.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN;
SHEN, Xiaodong; NO.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN;
HE, Mingxun; NO.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN;
LIU, Dong; NO.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN;
ZHANG, Minsheng; NO.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Derivát benzofuránu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie v medicíne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 03/2020 SC4A
 
EP 3378859
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 11.11.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.09.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3378859
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.12.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2019 Typ Doručené
2a Opis 18.12.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 18.12.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 07.01.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 07.01.2020 Typ Doručené
3b Plná moc 07.01.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.02.2020 Typ Odoslané
EP 3378859
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku