Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3362066
(11)  Číslo patentu  38820 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16856278.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3362066 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562242282 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.02.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4439  C07H 19/12  A61P 35/00  A61K 45/06  A61K 31/444  A61K 31/706  A61P 35/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/057042 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/066571 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Les Laboratoires Servier; 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex; FR;
Celgene Corporation; 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AGRESTA, Samuel, V.; 24 Coolidge Road, Lexington, MA 02420; US;
VISWANADHAN, Krishnan; 19 Michael Lane, East Hanover, NJ 07936; US;
DIMARTINO, Jorge; 1610 Fairway Drive, Belmont, CA 94002; US;
CHOPRA, Vivek Saroj, Kumar; 12 Highcrest Lane South, San Francisco, CA 94080; US;
MACBETH, Kyle, J.; 1356 Stevenson Street, San Francisco, CA 94103; US;
KNIGHT, Robert, Douglas; 543 Plainfield Avenue, Berkeley Hts., NJ 07922; US;
KENVIN, Laurie; 130 Summerhill Court, New Hope, PA 18938; US;
XU, Qiang; 40 Bernard Drive, Basking Ridge, NJ 07920; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kombinovaná terapia na liečenie malígnych ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.02.2022 3/2022 SC4A
 
EP 3362066
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3362066
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.11.2021 232,00 EUR 6 04.01.2022 116,00 EUR
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3362066
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2021 Typ Platba
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 16.12.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 29.12.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zápise zmeny 11.01.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 12.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.01.2022 Typ Odoslané
EP 3362066
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Oprava názvu/mena prihlasovatela/majitela 11.01.2022 Celgene Corporation Les Laboratoires Servier SAS
Les Laboratoires Servier Celgene Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku