Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3341355
(11)  Číslo patentu  35574 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16854531.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3341355 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562239330 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 229/48  A61K 31/196   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/056245 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/062942 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Northwestern University; 633 Clark Street, Evanston, IL 60208; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SILVERMAN, Richard, B.; 755 Sheridan Road, Winnetka, IL 60093; US;
TAKAYA, Kenji; 3-21-604 Dojima 2-chome Kita-ku, Osaka 530-0003; JP;
LE, Hoang, V; 216 Oxford Way, Oxford, MS 38655; US;
JUNCOSA, Jose, I.; 4229 Rustic Entry, Salisbury, MD 21804; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Kyselina (s)-3-amino-4-(difluórmetylenyl)cyklopent-1-én-1-karboxylová a súvisiace zlúčeniny ako inaktivátory GABA-aminotransferázy na liečbu epilepsie, závislosti a hepatocelulárneho karcinómu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2023 
   Maximálna platnosť do  10.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3341355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3341355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.10.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3341355
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 16.10.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2020 Typ Odoslané
EP 3341355
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku