Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3359561
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16853191.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3359561 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201615288830 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/47  C12N 9/64  A61K 38/17  C12N 15/63  C12N 15/81  C12N 5/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2016057272 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017060891 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritzinger, David C.; 27 Ethan Allen Drive, Monroe, New Jersey 08831; US;
Benjamin, Daniel E.; 56 Prodelin Way, Millstone Township, New Jersey 08535; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fritzinger, David C.; 27 Ethan Allen Drive, Monroe, New Jersey 08831; US;
Benjamin, Daniel E.; 56 Prodelin Way, Millstone Township, New Jersey 08535; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  12.11.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3359561
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3359561
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3359561
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3359561
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku