Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3351324
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16846413.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3351324 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015185231 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22F 1/00  B22F 9/24  C22C 1/04  C22C 5/00  C22C 5/02  C22C 5/04  H01B 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2016076777 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017047542 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.; 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6422; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YAMAZAKI Takahisa; c/o TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K. Shonan Plant 2-14 Nagatoro, Hiratsuka-shi Kanagawa 254-0021; JP;
NAGAOKA Akio; c/o TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K. Shonan Plant 2-14 Nagatoro, Hiratsuka-shi Kanagawa 254-0021; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3351324
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3351324
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3351324
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku