Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3344248
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16842832.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.08.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3344248 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562213203 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/445  C07D 211/00  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/049526 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/040545 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trevena, Inc.; 955 Chesterbrook Blvd, Suite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPEERSCHNEIDER Aimee Crombie; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
YAMASHITA Dennis Shinji; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
PITIS Philip Michael; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
HAWKINS Michael John; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
LIU Guodong; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
MISKOWSKI DAUBERT Tamara Ann; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
YUAN Catherine C.K.; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
BORBO KARGBO Robert; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
HERR Robert Jason; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
ROMERO Donna; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US;
PACOFSKY Gregory J.; 955 Chesterbrook BlvdSuite 200, 190 87 Chesterbrook, PA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Zlúčeniny modulujúce delta-opioidný receptor obsahujúci 6-členné AZA-heterocykly, spôsoby ich použitia a výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3344248
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.07.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3344248
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3344248
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 20.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3344248
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku