Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3390911
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16836201.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3390911 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1562629 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23N 5/00  F23D 14/60  F23D 14/12  F23C 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/081282 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/103000 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fives Stein; 108-112 Avenue de la Liberté, 94700 Maisons Alfort; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOMAS, Patrick; 112 Avenue de la Liberté, 94700 Maisons-Alfort; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst. 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Elektronický riadiaci modul a spôsob riadenia prevádzky a bezpečnosti najmenej jedného sálavého rúrového horáka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3390911
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3390911
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1b Patentové nároky 21.09.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 21.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
1e Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2021 Typ Odoslané
EP 3390911
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku