Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3341321
(11)  Číslo patentu  32256 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16825695.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.08.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3341321 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201505530 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.08.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 1/08  B67D 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BE2016/000042 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/031558 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CARDIFF GROUP, naamloze vennootschap; Bruinstraat 70, 3520 Zonhoven; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STANDAERT, Geert, Norbert, R.; Bruinstraat 70, 3520 Zonhoven; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(54)  Názov  Nádoba na nápoj 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.08.2022 
   Maximálna platnosť do  22.08.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3341321
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3341321
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.08.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.09.2020 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.08.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3341321
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 16.10.2019 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 3341321
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku