Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3393687
(11)  Číslo patentu  32322 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16823270.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3393687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015122818 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B09B 3/00  B09B 5/00  C22B 1/00  C22B 7/00  C22B 21/00  G01N 23/222  G01N 23/223  G01N 21/71  B07C 5/00  B07C 5/34  C22C 21/00  B07C 5/346   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/082112 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/108908 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hydro Aluminium Rolled Products GmbH; Aluminiumstrasse 1, 415 15 Grevenbroich; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WIMMER, Michael; Schillerstrasse 23a, 50858 Köln; DE;
GILLNER, Ronald; Am Herrenhof 66, 53913 Swisttal; DE;
BAUERSCHLAG, Nils Robert; Melanieweg 27, 52072 Aachen; DE;
ROSS, Thomas; Otto-Hahn-Str. 154, 40591 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie pre recyklovanie kovových odpadov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3393687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.10.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3393687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 06.12.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3393687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 3393687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku