Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3386747
(11)  Číslo patentu  40254 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16819621.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3386747 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1562116 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/06  B23K 13/01  B23K 35/26  B23K 101/38  C03C 17/06  C03C 17/36  C22C 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/053274 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/098164 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WERNER Katja; Monschauer Str. 25, 521 51 Simmerath; DE;
REUL Bernhard; Am Waldhang 18, 521 34 Herzogenrath; DE;
SCHMALBUCH Klaus; 174b Chemin des Lievres, F-84220Goult; FR;
DASSONVILLE Camille; 8Rue Vianden, 602 00 Compiegne; FR;
BRIQUET Clément; 6Rue du Crotois, 601 57 Elincourt Sainte Marguerite; FR;
JAMART Juliette; 6Rue Magenta, 602 00 Compiegne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Zasklenie s elektricky vodivým zariadením a s lepšou odolnosťou voči skúškam teplotným cyklom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3386747
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386747
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386747
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.08.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 01.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 01.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2022 Typ Odoslané
EP 3386747
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku