Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3383605
(11)  Číslo patentu  31799 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16819459.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3383605 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016100078 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27N 3/04  B27N 3/18  B27N 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/080584 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/118531 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Weiberndorf 20, 6380 Hösbach, St. Jahann in Tirol; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUNCINGER, Thomas; Ospelgasse 1-9/3/25, 1200 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Vláknitá doska so zvýšenou odolnosťou voči napadnutiu hubami a postup jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.12.2023 
   Maximálna platnosť do  12.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3383605
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.07.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3383605
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 08.11.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3383605
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 17.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2019 Typ Odoslané
EP 3383605
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku