Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3386998
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16812797.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3386998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  6635CH2015, 201602185 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2015, 08.02.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 1/00  C07H 19/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/053875 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/098252 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NuCana plc; 3 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT; GB;
Laurus Labs Limited; Plot No.21 Jawaharlal Nehru Pharma Cit, Parawada,, Visakhapatnam, 531021 AP; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOTALA, Mani Bushan; Hyderabad Telangana 500 078; IN;
DAMMALAPATI, Venkata Lakshmi Narasimha Rao; Hyderabad Telangana 500 078; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Diastereoselektívna syntéza fosfátových derivátov a prekurzora gemcitabínu NUC-1031 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3386998
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386998
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 24.11.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
EP 3386998
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku