Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3408334
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16810434.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3408334 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2016/153440 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 3/00  C09D 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2016081791 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017129326 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tata Steel UK Limited; 30 Millbank, London SW1P 4WY; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THAKUR, Digvijay; PO Box 10000, 1970 CA Ijmuiden; NL;
PATOLE, Samson; PO Box 10000, 1970 CA Ijmuiden; NL;
BÖHM, Sivasambu; PO Box 10000, 1970 CA Ijmuiden; NL;
GORDON, Douglas Jresus Figueroa; Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services - 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
LEWANDOWSKA, Anna; Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services - 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
TAYLOR, Thomas James; Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services - 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3408334
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408334
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408334
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3408334
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku