Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3386915
(11)  Číslo patentu  40658 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16809723.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3386915 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15199262 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01B 33/00  C09C 1/00  F17C 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/079901 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/097768 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Operations GmbH; Rellinghauser Strasse 1-11, 451 28 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHÄFFNER Dirk; Gablonzer Strasse 1, 635 12 Hainburg; DE;
SCHULTZ Thorsten; Sandbergstr. 1c, 647 39 Hassenroth; DE;
GEISLER Matthias; Hauptstrasse 44, 371 76 Nörten-Hardenberg; DE;
ASBAHR Hark-Oluf; Raiffeisenstr. 3, 671 61 Gönnheim; DE;
MENZEL Frank; Kapellenweg 19, 634 56 Hanau; DE;
HERR Ann-Kathrin; Lautenschlägerstrasse 14, 634 50 Hanau; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob tepelnej izolácie evakuovateľnej nádoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3386915
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386915
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386915
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.11.2022 Typ Odoslané
EP 3386915
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku