Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3370794
(11)  Číslo patentu  33181 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16806326.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3370794 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562251481 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 29/16  A01N 31/02  A01N 37/44  A01N 43/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/060571 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/079589 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Board of Regents, The University of Texas System; 210 West 7th Street, Austin, TX 78701; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROSENBLATT, Joel; 41 Millstone Lane, Pottstown, PA 19465; US;
RAAD, Issam; 4207 Clearwater Court, Missouri City, TX 77459; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Antimikrobiálne roztoky so zlepšenou stabilitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.11.2022 
   Maximálna platnosť do  04.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3370794
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.10.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3370794
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.12.2019 Typ Doručené
2a Opis 02.12.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 02.12.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.01.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 04.02.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2020 Typ Odoslané
EP 3370794
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku