Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3380104
(11)  Číslo patentu  36287 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16806299.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3380104 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  24272315 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/7076  A61P 1/16  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2016/051258 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/090036 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Can-Fite Biopharma Ltd.; 10 Bareket Street Kiryat Matalon, 4951778 Petach Tikva; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FISHMAN, Pnina; P.O. Box 7537 Kiryat Matalon, 4951778 Petach Tikva; IL;
COHEN, Shira; 31A Shvil Hachalav St., 4530238 Hod Hasharon; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  A3 ligand adenozínového receptora na použitie pri liečbe ektopickej akumulácie tuku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.03.2021 05/2021 SC4A
 
EP 3380104
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.01.2021 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380104
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 21.01.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 21.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.01.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 10.02.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2021 Typ Odoslané
EP 3380104
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku