Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3371165
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16804956.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3371165 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662341189 P, 201562250575 P, 201662296143 P, 201662341189 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.05.2016, 04.11.2015, 17.02.2016, 25.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/060508 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/079542 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Patent GmbH; Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUCK, Bayard R.; Im Gartenfeld 24A, 61440 Oberursel; DE;
GOODSTAL, Samantha M.; 100 Main Campus Drive Apt.12213, Lexington, Massachusetts 02421; US;
GIMMI-MCKIM, Claude; Schmittenhoehle 5, 4313 Moehlin; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  BTK inhibítor na použitie pri liečení rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3371165
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3371165
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3371165
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.06.2022 Typ Odoslané
EP 3371165
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku