Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3377511
(11)  Číslo patentu  35024 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16804720.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3377511 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201520419 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 17/08  A61K 31/7048  A61P 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/078360 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/085329 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EpiEndo Pharmaceuticals ehf.; Eiðistorg 13-15 3rd floor, Innovation House, 170 Seltjarnarnes; IS 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GARDARSSON, Fridrik Runar; c/o EpiEndo Pharmaceuticals ehf. Eiðistorg 13-15 3rd floor, Innovation House, 170 Seltjarnarnes; IS;
LEHMANN, Fredrik; Kanalvägen 61, 191 34 Sollentuna; SE;
TEODOROVIC, Peter; Luntmakargatan 46, vån 7, 111 37 Stockholm; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty azitromycínu so zlepšenými epitelovými bariérovými vlastnosťami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3377511
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3377511
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 12.08.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 12.08.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2020 Typ Odoslané
EP 3377511
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku