Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3384206
(11)  Číslo patentu  40370 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16802034.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3384206 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15197118 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23C 3/00  F23C 5/32  F23D 14/22  C21B 9/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/078926 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/093152 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paul Wurth Deutschland GmbH; Hagenauer Strasse 47, 652 03 Wiesbaden; DE;
Paul Wurth S.A.; 32, rue d'Alsace, 1122 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THALER Stefan; Thomas-Mann-Str. 4, 654 39 Flörsheim; DE;
KESSLER Stefan; In den Kirchzeilen 7, 554 11 Dorsheim; DE;
SCHAUB Eric; Rübsanger Str. 38a, 655 51 Limburg; DE;
SA'DODDIN Hossein; Teufelssprung 8, 552 46 Mainz-Kastel; DE;
LUFT Jurij; Robert-Touzet-Str. 25, 555 43 Bad Kreuznach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Ohrievač s horným spaľovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.11.2023 
   Maximálna platnosť do  28.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3384206
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3384206
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3384206
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3384206
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku