Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3380222
(11)  Číslo patentu  40442 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16802003.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3380222 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15196794 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01B 21/26  C01B 21/38  C01B 21/28  B01J 8/00  B01J 19/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/078100 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/089231 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Str. 38, 670 56 Ludwigshafen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OLBERT Gerhard; c/o BASF SE Carl-Bosch-Straße 38, 670 56 Ludwigshafen; DE;
GAUER Jochen; c/o BASF SE Carl-Bosch-Straße 38, 670 56 Ludwigshafen; DE;
FRIEDRICH Holger; c/o BASF SE Carl-Bosch-Straße 38, 670 56 Ludwigshafen; DE;
SPIEGEL Andreas; c/o BASF SE Carl-Bosch-Straße 38, 670 56 Ludwigshafen; DE;
WOELFERT Andreas; c/o BASF SE Carl-Bosch-Straße 38, 670 56 Ludwigshafen; DE;
GMEINER Wolfgang; c/o BASF SE Carl-Bosch-Straße 38, 670 56 Ludwigshafen; DE;
LORENZ Michael; c/o BASF SE Carl-Bosch-Straße 38, 670 56 Ludwigshafen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Modulárne katalyzátorové monolity 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2023 
   Maximálna platnosť do  18.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3380222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.10.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380222
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3380222
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku