Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3380246
(11)  Patent Number  33141 
(96)  European Application Number  16801490.0 
(96)  European Application Date  25.11.2016 
(97)  European Patent Number  3380246 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  25.09.2019 
(31)  Priority Number  102015223532 
(32)  Priority Date  27.11.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  03.10.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.04.2020 
(51)  International Patent Classification  B02C 18/06  B02C 18/20   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2016/078863 
(87)  International Publication Number  WO 2017/089573 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GEA Food Solutions Germany GmbH; Im Ruttert, 35216 Biedenkopf-Wallau; DE 
(72)  Inventor(s)  JAKOBI, Norbert; An der Sandbrücke 3, 35216 Biedenkopf; DE 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Title  Kotúč nožovej hlavy s vylepšenými prenosovými charakteristikami a zlepšenou hygienou 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  25.11.2023 
   Patent in Force maximum until  25.11.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3380246
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2019 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3380246
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 09.12.2019 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2022 132,50 EUR 7

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3380246
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.12.2019 Type Delivered
Opis 16.12.2019 Type Delivered
Sprievodný list 16.12.2019 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2019 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 27.01.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Type Delivered
Plná moc 06.02.2020 Type Delivered
Sprievodný list 06.02.2020 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.03.2020 Type Sent document
EP 3380246
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku