Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3383604
(11)  Číslo patentu  32805 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16801229.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3383604 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15196997, 201562263777 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2015, 07.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27N 3/02  B27N 1/00  B27N 3/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/078716 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/093122 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Omya International AG; Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHRUL, Christopher; Stockenmatt 11, 6063 Stalden (Sarnen); CH;
KRITZINGER, Johannes; Langhagstrasse 28, 4600 Olten; CH;
OZYHAR, Tomasz; Breitacherstrasse 2, 8142 Uitkon; CH;
HUNZIKER, Philipp; 1337 Harbor Cove, Loveland, OH 45140; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Uhličitan vápenatý pre drevotrieskové dosky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3383604
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.10.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.11.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3383604
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.11.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 25.11.2019 Typ Doručené
2b Opis 25.11.2019 Typ Doručené
2c Plná moc 25.11.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2020 Typ Odoslané
EP 3383604
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku