Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3297653
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16800620.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3297653 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562165743 P, 201562254175 P, 201662329850 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.05.2015, 11.11.2015, 29.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/17  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/033836 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/191394 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University; Office of the General Counsel Building 170, Third Floor, Main Quad P.O. Box 20386, Stanford, CA 94305-2038; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MCLAUGHLIN, Tracey L.; 300 Pasteur Drive A175 Mc 5303, Stanford, California 94305; US;
CRAIG, Colleen M.; 300 Pasteur Drive A175 Mc 5303, Stanford, California 94305; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Liečenie post-bariatrickej hypoglykémie antagonistu GLP-1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3297653
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3297653
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
EP 3297653
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku