Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3362054
(11)  Číslo patentu  37054 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16798643.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3362054 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15382504 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/197   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/074600 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/064192 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratorios Lesvi, S.L.; Avda. Barcelona 69, 089 70 Sant Joan Despí - Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RUIZ AMENOS, Anna; Avda. Barcelona 69, 08191 Sant Joan Despí, Barcelona; ES;
UBEDA PEREZ, Carmen; Avda. Barcelona 69, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona; ES;
DIEZ MARTIN, Ignacio; Avda. Barcelona 69, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Kompozície pregabalínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2023 
   Maximálna platnosť do  13.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.06.2021 11/2021 SC4A
 
EP 3362054
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3362054
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3362054
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 13.05.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.05.2021 Typ Odoslané
EP 3362054
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku