Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3294713
(11)  Číslo patentu  37191 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16795974.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3294713 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2448CH2015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 215/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/052773 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/185342 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aurigene Discovery Technologies Limited; 39-40, KIADB Industrial Area Electronic City Phase II Hosur Road, Bangalore 560100; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOTRABASAIAH UJJINAMATADA, Ravi; N.N.100 Near Corporation Bank Nisarga Nadana Layout Bannerghatta-Jigani Road Bannerghatta Post Anekal Taluk, Bangalore 560083; IN;
PANDIT, Chetan; 1E-802 AKME Harmony Bellandur, Bangalore 560103; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Substituované tetrahydrochinolinónové zlúčeniny ako modulátory ROR gama 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2023 
   Maximálna platnosť do  13.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 25.08.2021 16/2021 SC4A
 
EP 3294713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2021 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.07.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3294713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.08.2021 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.05.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3294713
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.05.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 17.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.05.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.05.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.06.2021 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.07.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 21.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 21.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 21.07.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2021 Typ Odoslané
EP 3294713
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku