Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3386748
(11)  Číslo patentu  38126 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16795047.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3386748 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15198195 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10  G02F 1/01   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/077534 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/097536 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EFFERTZ, Christian; Maarwinkel 34, 52080 Aachen; DE;
SCHMALBUCH, Klaus; 174b Chemin des Lièvres, 84220 Goult; FR;
WOHLFEIL, Dirk; Bachstraße 18, 4730 Raeren; BE;
DUERKOP, Detlev; Auf den Dreien 35, 50354 Hürth; DE;
SCHWINGES, Guido; Feldstrasse 24, 52249 Eschweiler; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vrstvená tabuľa pre vozidlá s integrovaným svetelným senzorom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2022 
   Maximálna platnosť do  14.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3386748
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386748
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3386748
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku