Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3353873
(11)  Patent Number  36937 
(96)  European Application Number  16791433.2 
(96)  European Application Date  09.09.2016 
(97)  European Patent Number  3353873 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  20.01.2021 
(31)  Priority Number  PV1622015 U 
(32)  Priority Date  21.09.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  SK 
(97)  European Application Publication Date  01.08.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date  26.05.2021 
(51)  International Patent Classification  H02J 3/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/IB2016/055401 
(87)  International Publication Number  WO 2017/051277 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK 
(72)  Inventor(s)  Cviklovič Vladimír, Ing., PhD.; Žikava 88, 951 92 Žikava; SK;
Olejár Martin, Ing., PhD.; Nové Sady 301, 951 24 Nové Sady; SK;
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.; Pod Zlatým brehom 44, 949 01 Nitra 1; SK;
Lukáč Ondrej, Ing., PhD.; Kraskova 13, 949 01 Nitra 1; SK;
Palková Zuzana, doc. Ing., PhD.; H. Meličkovej 6, 949 01 Nitra 1; SK;
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.; Nitrianska 343, 951 07 Čechynce; SK;
Pánik Vladimír, Ing.; Šafárikova 73, 951 97 Žitavany; SK;
Adamovský František, Ing.; Ružová 734/83, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na elektrické napájanie jednofázového spotrebiča pri výpadku jednej fázy alebo viacerých fáz 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  09.09.2021 
   Patent in Force maximum until  09.09.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3353873
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3353873
S/N Item Name Date Type Document
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2021 Type Payment
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2021 Type Delivered
2a Plná moc 19.04.2021 Type Delivered
2b Opis 19.04.2021 Type Delivered
2c Výkresy 19.04.2021 Type Delivered
2d Sprievodný list 19.04.2021 Type Delivered
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2021 Type Sent document
EP 3353873
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku