Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3350273
(11)  Číslo patentu  40396 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16791130.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3350273 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562220631 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09J 7/38  E04D 5/12  E04D 5/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/052471 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/049280 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Firestone Building Products Company, LLC; 200 4th Avenue South, 372 01 Nashville, TN; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TANG Jiansheng; 13679 Cunningham Drive, 460 74 Westfield, Indiana; US;
WATKINS Carl; 10599 Washington Boulevard, 462 80 Indianapolis, Indiana; US;
HARVILLE Charles; 205 Wilson Dam Avenue, 356 60 Sheffield, Alabama; US;
WOOD Mark; 250 W. 96th Street, 462 60 Indianapolis, Indiana; US;
CARR Joseph; 8260 Lakeshore CircleApt 4115, 462 50 Indianapolis, Indiana; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy stavebných produktov s vytvrdenými lepidlami citlivými na tlak 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.09.2023 
   Maximálna platnosť do  19.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3350273
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3350273
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.08.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3350273
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2022 Typ Odoslané
EP 3350273
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku