Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3362447
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16787974.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3362447 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3309DE2015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/14  C07D 413/04  A61K 31/454  A61K 31/4439  A61K 31/5355  A61K 31/496  A61P 25/02  A61P 25/16  A61P 25/28  A61P 25/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2016056716 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017066368 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ISLAM, Imadul; 3184 Garrity Way 333, Richmond, California 94806; US;
THANGATHIRUPATHY, Srinivasan; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Line Road Bommasandra, Bangalore Karnataka 560 099; IN;
WARRIER, Jayakumar Sankara; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Line Road Bommasandra, Bangalore Karnataka 560 099; IN;
CHERUKU, Srinivas; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Line Road Bommasandra, Bangalore Karnataka 560 099; IN;
SHETTY, Poornima; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Line Road Bommasandra, Bangalore Karnataka 560 099; IN;
MACOR, John E.; 55 Commanders Drive, Washington Crossing, PA 18977; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3362447
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.09.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3362447
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 3362447
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku