Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3365107
(11)  Číslo patentu  35595 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16787549.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3365107 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201518767 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01L 3/00  B01F 31/00  C12M 1/00  C12M 1/32  C12M 1/34  C12M 1/42  C12M 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/053310 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/068376 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fibrofind IP Limited; 12 Regent Terrace, Gateshead, Tyne and Wear NE8 1LU; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OAKLEY, Fiona; University of Newcastle Upon Tyne Kings Gate, Newcastle Upon Tyne Tyne and Wear NE1 7RU; GB;
BORTHWICK, Lee; University of Newcastle Upon Tyne Kings Gate, Newcastle Upon Tyne Tyne and Wear NE1 7RU; GB;
GRIFFITHS, Clive; University of Newcastle Upon Tyne Kings Gate, Newcastle Upon Tyne Tyne and Wear NE1 7RU; GB;
DRINNAN, Michael; University of Newcastle Upon Tyne Kings Gate, Newcastle Upon Tyne Tyne and Wear NE1 7RU; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Kultivácia buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2023 
   Maximálna platnosť do  21.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 1/2021 SC4A
 
EP 3365107
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3365107
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.10.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.09.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3365107
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 06.11.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.11.2020 Typ Odoslané
EP 3365107
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.11.2020 Fibrofind IP Limited Fibrofind Ltd
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku