Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3368544
(11)  Číslo patentu  34984 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16785469.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3368544 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15191743, PCT/CN2016/100125 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2015, 26.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 5/02  A61P 31/04  A61K 38/00  C07D 513/04  C07D 417/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/075499 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/072062 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALANINE, Alexander; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
BEIGNET, Julien; 131 rue de la Gueslerie, 44150 Saint-Herblon; FR;
BLEICHER, Konrad; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
FASCHING, Bernhard; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
HILPERT, Hans; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
HU, Taishan; c/o Roche R&D Center (China) Ltd. Building 5 No. 720 Cailun Road, Shanghai 201203; CN;
MACDONALD, Dwight; 113 Windward Crescent, Pointe-Claire, Québec H9R 2H7; CA;
JACKSON, Stephen; 1292 rue de Saturne, Lévis, Québec G6W 8H8; CA;
KOLCZEWSKI, Sabine; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
KROLL, Carsten; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
SCHAEUBLIN, Adrian; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
SHEN, Hong; c/o Roche R&D Center (China) Ltd. Building 5 No. 720 Cailun Road, Shanghai 201203; CN;
STOLL, Theodor; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
THOMAS, Helmut; 4366 rue Michel-Ange, Sherbrooke, Québec J1N 1R6; CA;
WAHHAB, Amal; 954 Dickens Crescent, Laval, Québec H7W 4E1; CA;
ZAMPALONI, Claudia; c/o F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Peptidové makrocykly proti baktérii Acinetobacter baumannii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.10.2023 
   Maximálna platnosť do  24.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3368544
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3368544
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.10.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.09.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3368544
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.08.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2020 Typ Odoslané
EP 3368544
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku