Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3350981
(11)  Číslo patentu  40678 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16782088.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3350981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20150100401 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04M 19/00  H04M 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GR2016/000045 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/046619 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TBSP Engineering Technical Company Societe Anonyme For Trading, Construction, Support of Systems and Projects of High Technolo Services Provider; Services Provider 1st Km Koropious-Varis Avenue, 194 00 Koropi Attikis; GR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TSIGIROGLOU Kiriakos; 10 Agamemnonos Str., GR 16673 Voula Attikis; GR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Modem a riadiaca jednotka s nízkym príkonom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.09.2022 
   Maximálna platnosť do  14.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3350981
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.10.2022 162,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie opraveného prekladu EP 30.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3350981
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3350981
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 13.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 25.10.2022 Typ Doručené
Opis 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2022 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 14.12.2022 Typ Odoslané
EP 3350981
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku