Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3406576
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16779505.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3406576 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201610147905 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 13/00  C03C 13/02  C03C 3/095   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21182112.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2016/076884 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/165530 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jushi Group Co., Ltd.; 669 Wenhua Rd. Jushi Science&Technology Building Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang, Zhejiang 314500; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG, Yuqiang; Jushi Science&Technology Building 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN;
CAO, Guorong; Jushi Science&Technology Building 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN;
ZHANG, Lin; Jushi Science&Technology Building 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN;
XING, Wenzhong; Jushi Science&Technology Building 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN;
GU, Guijiang; Jushi Science&Technology Building 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vysokoúčinná kompozícia sklených vlákien a sklené vlákna a ich kompozitné materiály 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21182112.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3406576
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3406576
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 13.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2021 Typ Platba
EP 3406576
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku