Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3356404
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16774499.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3356404 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15188061 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 35/00  A61P 37/04  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/073248 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/055443 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SEEBER, Stefan; Mitterweg 2, 82404 Sindelsdorf; DE;
LIFKE, Valeria; Stegfilzstrasse 9A, 82377 Penzberg; DE;
FISCHER, Jens; Andreas-Schmidtner-Strasse 42, 82362 Weilheim in Oberbayern; DE;
WEISER, Barbara; An der Freiheit 66, 82377 Penzberg; DE;
WUENSCHE, Ildiko; Jungfernweg 14, 82467 Garmisch-Partenkirchen; DE;
PLOETTNER, Oliver; Am Steinberg 3b, 82205 Gilching; DE;
ZWICK, Adrian; Reindl 3, 82377 Penzberg; DE;
GEORGES, Guy; Am Berggraben 11, 82392 Habach; DE;
DENGL, Stefan; Nelkenweg 23, 82538 Geretsried; DE;
LEVITSKI, Viktor; Wulikerstrasse 10, 8903 Birmensdorf; CH;
KLEIN, Christian; Chapfstrasse 26B, 8906 Bonstetten; CH;
CODARRI DEAK, Laura; Johannes Hirt-Strasse 18b, 8804 Au; CH;
FENN, Sebastian; Am Alpenblick 16, 82547 Achmuehle/Eurasburg; DE;
BENZ, Joerg; Terrassenweg 5, 79618 Rheinfelden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti PD1 a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3356404
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.08.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3356404
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
1c Opis 05.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3356404
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku