Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3353241
(11)  Číslo patentu  37110 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16770920.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3353241 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015012172 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 63/00  B32B 7/12  H01F 3/02  H02K 1/04  C09J 163/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/072532 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/050892 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Universität Kassel; Mönchebergstraße 19, 34109 Kassel; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THIEDE, Holger; Universität Kassel Abteilung Klebtechnik (tff) Kurt-Wolters-Straße 3, 34125 Kassel; DE;
BÖHM, Stefan; Universität Kassel Abteilung Klebtechnik (tff) Kurt-Wolters-Straße 3, 34125 Kassel; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Tepelne aktivovateľný rýchlo vytvrdzujúci lepiaci povlak 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.09.2023 
   Maximálna platnosť do  22.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.06.2021 11/2021 SC4A
 
EP 3353241
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2021 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3353241
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.09.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3353241
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 11.05.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.05.2021 Typ Odoslané
EP 3353241
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku