Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3261640
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16756282.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3261640 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562120726 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/496  A61K 31/137  A61K 31/7048  A61K 31/4184  A61K 31/19  A61K 31/55  A61K 45/06  A61P 25/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/019368 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/138138 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Regents of the University of California; 1111 Franklin Street, 12th Floor, 946 07 Oakland, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARABAN Scott, C.; 43 Moore Road, 949 49 Novato, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Agonisty 5HT na liečbu epileptických porúch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3261640
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3261640
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3261640
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 08.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3261640
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku