Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3347480
(11)  Číslo patentu  33099 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16754281.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.08.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3347480 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15184895 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 19/02  C12P 19/04  C12P 19/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/069739 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/042018 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Clariant Produkte (Deutschland) GmbH; Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZAVREL, Michael; Roggensteiner Str. 7 b, 82140 Olching; DE;
DENNEWALD, Danielle; Hiltenspergerstrasse 27, 80798 München; DE;
HOFFMANN, Philip; Maxhofstr. 28, 81475 München; DE;
VERHUELSDONK, Marcus; An der Mangfall 1a, 83026 Rosenheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Sebestačný spôsob výroby hydrolyzátu biomasy so zníženým obsahom soli 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.08.2023 
   Maximálna platnosť do  19.08.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2022 23/2022 PC4A
 
EP 3347480
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3347480
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.08.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.08.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.08.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3347480
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2019 Typ Doručené
Opis 10.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 03.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 03.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 20.01.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.01.2023 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 09.02.2023 Typ Odoslané
EP 3347480
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.11.2022 Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Clariant International Ltd
2 Ukončenie zastupovania 23.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2023 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku