Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3259103
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16751994.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3259103 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1550171 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27B 1/00  B27B 5/06  B27M 3/00  E04C 3/12  B27B 7/00  B27L 11/00  B27F 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/050631 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/132246 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stora Enso Oyj; P.O. Box 309, 00101 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HIRMKE, Markus; Oberarnsdorf 27, 3621 Rossatz-Arnsdorf; AT;
RAINER, Andreas; Schreinerstraße 11, 9463 Reichenfels; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu drevených lamiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3259103
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3259103
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.02.2022 13,25 EUR 7
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.02.2022 119,25 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3259103
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.03.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 3259103
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku