Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3347349
(11)  Číslo patentu  32456 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16750259.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3347349 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  4809CH2015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 401/06  C07D 401/12  C07D 403/06  C07D 403/14  C07D 417/06  C07D 417/14  A61K 31/4155  A61K 31/4439  A61K 31/416  A61K 31/427  A61K 31/428  A61K 31/4545  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/054290 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/042643 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Suven Life Sciences Limited; Serene Chambers Road - 5 Avenue - 7 Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NIROGI, Ramakrishna; Suven Life Sciences Limited Serene Chambers Road-5, Avenue 7 Banjara Hills, Hyderabad Telangana 500034; IN;
SHINDE, Anil Karbhari; Suven Life Sciences Limited Serene Chambers Road-5, Avenue 7 Banjara Hills, Hyderabad Telangana 500034; IN;
MOHAMMED, Abdul Rasheed; Suven Life Sciences Limited Serene Chambers Road-5, Avenue 7 Banjara Hills, Hyderabad Telangana 500034; IN;
SUBRAMANIAN, Ramkumar; Suven Life Sciences Limited Serene Chambers Road-5, Avenue 7 Banjara Hills, Hyderabad Telangana 500034; IN;
BENADE, Vijay Sidram; Suven Life Sciences Limited Serene Chambers Road-5, Avenue 7 Banjara Hills, Hyderabad Telangana 500034; IN;
BHYRAPUNENI, Gopinadh; Suven Life Sciences Limited Serene Chambers Road-5, Avenue 7 Banjara Hills, Hyderabad Telangana 500034; IN;
JASTI, Venkateswarlu; Suven Life Sciences Limited Serene Chambers Road-5, Avenue 7 Banjara Hills, Hyderabad Telangana 500034; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  Fluórindolové deriváty ako pozitívne alosterické modulátory muskarínového receptora M1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.07.2023 
   Maximálna platnosť do  19.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 1/2020 SC4A
 
EP 3347349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3347349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.07.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3347349
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2019 Typ Doručené
Opis 21.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.11.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 3347349
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku