Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3319959
(11)  Číslo patentu  38842 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16739374.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3319959 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562188857 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.02.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/12  C07D 401/14  C07D 413/14  A61K 31/351  A61K 31/397  A61K 31/4025  A61K 31/437  A61K 31/4433  A61K 31/4439  A61K 31/444  A61K 31/4985  A61K 31/506  A61K 31/541  C07D 309/14  C07D 401/12  C07D 405/12  C07D 409/12  C07D 417/12  C07D 417/14  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/040957 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/007756 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alkermes, Inc.; 852 Winter Street, Waltham, MA 02451; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JEFSON, Martin, R.; 106 Water Street, Stonington, CT 06378; US;
LOWE, John, A., III; 28 Cove Side Lane, Stonington, CT 06378; US;
DEY, Fabian; Roche Pharma Research and Early Development Roche Innovation Center Basel F. Hoffman-La Roche Ltd Grenzacherstrasse 124, 4055 Basel; CH;
BERGMANN, Andreas; Buchendorfer Strasse 23, 82131 Gauting; DE;
SCHOOP, Andreas; Bahnhofstrasse 81, 82284 Grafrath; DE;
FULLER, Nathan, Oliver; 66 Freeman Street 2, Arlington, MA 02474; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Hetero-halo inhibítory histónovej deacetylázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.07.2023 
   Maximálna platnosť do  05.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.02.2022 3/2022 SC4A
 
EP 3319959
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319959
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319959
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.11.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.01.2022 Typ Odoslané
EP 3319959
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku